Om Sanafondet

Sana Fondet er en ideell, humanitær-, politisk- og religiøst nøytral stiftelse med mellommenneskelige verdier som hovedfokus. Stiftelsen har et internasjonalt og nyskapende perspektiv knyttet opp mot internasjonal bistand, forsoningsarbeid og konflikthåndtering.

Sana Fondet er etablert som en stiftelse med eget styre, og har som oppgave å forvalte overskuddet fra Sana Stiftelsen. I tillegg har fondet i oppgave å forvalte andre midler som organisasjoner, enkeltpersoner eller firma ønsker å bidra med innenfor humanitært arbeid.

Sana Fondet har etablert samarbeid med lokale partnere i Afrika. Disse forvalter midlene gjennom definerte prosjekter. 

Hjertesaken vår er å gi en bedre hverdag til barn og unge. Dette gjør vi gjennom forskjellige prosjekt.  Vi mener at nøkkelen til et bedre liv ligger i å bidra til at barn og unge får en utdanning.