SKOLE   /   VANNPROSJEKT   /   MYSA

Det er enorme forskjeller mellom fattig og rik i store deler av Kenya.

Ved Victoriasjøen ligger havnebyen Kisumu, og det er her Sana fondet har engasjert seg i arbeidet blant barn og unge. Det er startet et eget program som gir omsorg, skolegang og medisinsk oppfølging til 130 barn.

Mange familier rammes sterkt av HIV i dette området. Barn mister foreldrene, og er avhengig av omsorg fra slektninger og andre voksne. Mange trenger hjelp for å få en utdannelse. Gjennom barneprogrammet til ARC Kenya og Sanafondet dekkes utgifter til skolegang.  Barna får også medisinsk oppfølging, leksehjelp og kurs i praktiske fag som søm og snekkerarbeid. I tillegg får de opplæring i landbruk sammen med sine foresatte. De fleste familiene i dette området er bønder. Kenya er et fruktbart land, og med økt kunnskap om landbruk vil bøndene kunne utnytte ressursene bedre.

 

kenya-prosjekt.jpg
 

KENYA

Gjennom flere år har Sana støttet arbeid blant foreldreløse barn i Kenya. Dette er gjort i samarbeid med ARC Kenya, en lokal organisasjon. ARC Kenya har blant annet bygget opp et senter for foreldreløse barn i Kisumu, en stor havneby nordvest i Kenya.

 
 
 

Gjennom barneprogrammet til ARC Kenya og Sanafondet dekkes utgifter til skolegang.

 
18425439_1480042978734091_4371411299904449045_n.jpg
 

En barndom uten vold

På mange måter fungerer teamet fra ARC Kenya som et utvidet barnevern i et samfunn som mangler dette. Dessverre er bruk av vold mot barn svært utbredt, og vanskelig å forstå for oss nordmenn. For barna er det sterkt demoraliserende; både for frammøte på skolen og evnen til å ta til seg kunnskap. På skolen brukes fysisk avstraffelse av elevene ofte, selv om det finnes lover i Kenya mot dette. ARC Kenya gjennomfører pedagogiske kurs for lærere og skoleledelse, for å lære å undervise uten fysisk avstraffelse. Deet er også organisert egne Childrens Rights-klubber for barna, der barna lærer om hvilke rettigheter og plikter de har. Det er egne program og oppfølging av saker som omhandler overgrep av seksuell eller voldelig karakter. Disse blir anmeldt og fulgt opp. Målet er at barna skal fullføre skolegangen.

 

Yrkesskole

Barna som er med i programmet blir tilbudt en yrkesopplæring med studieretninger som søm, frisør, energi (solcelle) og snekring.

På sømlinja lærer elevene praktisk søm med formål å ha et levebrød av sømmen. Energilinja gir opplæring i installasjon og vedlikehold av solcellepaneler, og med tanke på tilgangen på solenergi er dette framtidsrettet og nyttig opplæring. Snekkerlinja gir opplæring i bruk av maskiner, konstruksjon og bygging med tre.

I tillegg får elevene opplæring i IT og kunnskap om hvordan de kan starte og drive sin egen bedrift.

 

VANNPROSJEKT

vann-web.jpg

Vann er en viktig faktor for å lykkes i arbeidet på skolene. I tørkeperioder kan vannmangelen føre til at barne ikke kommer til skolen. Derfor har Sanafondet inngått et samarbeid med ARC Kenya med formål å montere vanntanker på noen av skolene som er deltakere i Child Protection-programmet. 

Vanntankene vil samle regnvann for bruk i tørkeperioder. Det sikrer vann av god kvalitet for elevene. Et annet viktig poeng er at barna slipper å bruke store deler av dagen for å hente vann til hjemmet.
I stedet kan de komme til skolen.

 

MYSA

Sanafondet støtter organisasjonen MYSA (Mathare Youth and Sport Association) som jobber med å gi barn og unge fra slummen i Nairobi en bedre hverdag. Med fotball som verktøy kommer organisasjonen i dialog med unge. Mer enn 30.000 gutter og jenter spiller fotball på egne lag i egne ligaer.  Det arrangeres mer enn 15.000 fotballkamper i løpet av et år. 

MYSA ble etablert i 1987, og har betydd en forskjell for mer enn 200.000 barn og unge. I slummen er HIV/AIDS og kriminalitet et stort problem. MYSA har et fokus på opplysning og læring gjennom fotball og diverse andre aktiviteter som foto og musikk. De er opptatt av at barna skal sette seg mål og ha tro på egne ferdigheter – av å gi håp og tro på framtiden.

Mysa2.jpg

 

MYSA – NFT - SANA – fotballag – Colourful Friendship Team United!

I 2015 ble det etablert en avtale mellom NFT (Norsk Fotballtrenerforening) og SANA om å sette sammen et fotballag bestående av åtte norske ungdommer på 16 år og åtte kenyanske ungdommer på samme alder fra Mathare-slummen i Nairobi gjennom organisasjonen MYSA (Mathare Youth Sports Association) som har arbeidet i dette området i over 30 år.  Det sammensatte laget skulle delta på Norway Cup, etter at de norske ungdommene hadde vært ei uke i Kenya, besøkt MYSA og trent sammen.

8-9 dager før Norway Cup kom de kenyanske guttene til Norge, og laget samlet seg på klubbhuset til Helle IL utenfor Kragerø for treningsleir og kameratskap.  Deretter tilbrakte de noen dager på Sørlandet i Søgne, før turen gikk til Oslo.                               

Hele oppholdet ble en utrolig opplevelse for alle sammen. Deltakelsen i Norway Cup var et høydepunkt, og de fikk også lov til å spille en oppvisningskamp på Ullevål stadion mot Vålerenga gutter 16. Dette som en forkamp til en eliteseriekamp mellom Vålerenga og Lillestrøm.

Det var spennende for de norske ungdommene å komme til Afrika og besøke et av de fattigste områdene i Nairobi, og dermed forstå litt av hvor bra vi har det i Norge.

Dette prosjektet ble en opplevelse for livet, og vennskap ble knyttet på tvers av kultur, farge og oppvekst, bare gjennom en fotball!

 

Trenersenter

MYSA.jpg

SANA fondet støtter også etableringen av et senter for trenerutdannelse (MYSA Training Centre) ved MYSA sitt hovedkvarter i Mathare-slummen.  Senteret har som formål å styrke trener-, leder- og dommerkompetansen i organisasjonen samt tilby kompetansebygging utover MYSA.  Med over 30.000 barn og unge i organisasjonen og over 2000 fotball-lag er behovet for kompetanseutvikling stort. Heller ikke i Kenya er det mye fokus på dette området, og målet til MYSA er å se på dette som en inntektskilde for dem, på veien mot økt bærekraft.                                   

 

Initiativet er sponset av NFT (Norsk Fotballtrenerforening), Brandsdal Gruppen, Seafront og SANA fondet. 8. mars 2018 ble senteret offisielt åpnet!