VÅRT MÅL:

En bedre hverdag

Med fokus på mellommenneskelige verdier ønsker SANAfondet å styrke internasjonal bistand, forsoningsarbeid og konflikthåndtering.

 
 
 
 
sanafondet-top2.jpg
 
gutt-02.jpg

Om oss

Sana Fondet er etablert som en stiftelse med eget styre, og har som oppgave å forvalte overskuddet fra Sana Stiftelsen. I tillegg har fondet i oppgave å forvalte andre midler som organisasjoner, enkeltpersoner eller firma ønsker å bidra med innenfor humanitært arbeid.

Les mer